lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0409 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 10:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0408 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 10:07 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0406 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
18 ก.พ. 2560 01:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
TDTOKSL011700563
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0404 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
14 ก.พ. 2560 01:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0402 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
1 ก.พ. 2560 21:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0400 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
23 ม.ค. 2560 14:51 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
TDTOKSL011702640
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0399 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
22 ม.ค. 2560 17:51 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0398 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
20 ม.ค. 2560 08:29 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
TDTOKSL011701217
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0394 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
7 ม.ค. 2560 09:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0391 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
26 ธ.ค. 2559 18:51 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0388 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
20 ธ.ค. 2559 16:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0387 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2559 04:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0386 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
11 ธ.ค. 2559 23:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0384 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
5 ธ.ค. 2559 07:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0383 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
2 ธ.ค. 2559 23:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0382 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
26 พ.ย. 2559 23:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0379 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
26 พ.ย. 2559 23:24 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0378 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
17 พ.ย. 2559 05:33 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0377 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
5 พ.ย. 2559 15:04 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0376 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ย. 2559 19:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0371 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
1 พ.ย. 2559 00:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0372 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
11 ต.ค. 2559 15:44 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0370 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
8 ต.ค. 2559 22:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0367 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
23 ก.ย. 2559 17:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0366 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
16 ก.ย. 2559 11:04 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0364 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
8 ก.ย. 2559 07:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0362 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
2 ก.ย. 2559 23:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0361 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
2 ก.ย. 2559 01:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : คืนเงินแล้ว
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0360 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2559 01:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0358 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2559 07:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 261 พัสดุ

ไทยเทเลฮับ ดอท คอม ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

เวลาทำการ  10:00น - 20:00น

 

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไทยเทเลฮับ ดอท คอม

CATEGORY

เช็กสถานะพัสดุลงทะเบียน/ems ที่นี่

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม608,333 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด448,225 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท16 พ.ค. 2560

ติดตามสินค้า

Go to Top